Van typekamer naar computerklas

SintLucas heeft 20 all-in-one desktops, 5 jaar oud, geschonken aan Mwasi Makasi. Deze computers komen ten goede aan het Mwasi Makasi onderwijsproject in Congo/Kinshasa en ondersteunen middelbare schoolkinderen bij hun informatica-les.

’Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’’ – Nelson Mandela

Ontvangst van de computers
Transformatie van de typekamer in een heuse computerklas
De desktop computers van SintLucas in gebruik in Congo