Hoe is het met de laptops en Dell 3in1 computers)?

Mwasi Makasi kreeg devices van de SintLucas Vakschool. Deze zijn in 2019 opnieuw geformatteerd, voorzien van open source software (Ubuntu), verpakt en verscheept naar DRC. Uiteindelijke bestemming was Instituut du Mont-Amba, een middelbare school aan de rand van de hoofdstad Kinshasa. Zo kunnen de leerlingen van alle klassen computerles krijgen. Na enige tijd kreeg Mwasi Makasi te horen dat deze devices niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor examinering worden gebruikt! Ook kunnen andere scholen in de omgeving nu tegen een kleine vergoeding hun leerlingen in sommige vakken digitaal laten examineren. Het levert Instituut du Mont Amba inkomsten op die gebruikt worden  om de Internetkosten te betalen. Het wordt ook gebruikt voor onderhoud van de waterput, de sanitairput en 10 zonnepanelen. Allemaal heel noodzakelijk voor goed onderwijs!