Stand van zaken project Mbenseke:

Stand van Zaken Mbenseke: september 2022 ronden in dit project 10 vrouwen met in totaal 31 kinderen hun opleiding af. Mwasi Makasi heeft hier weer haar doel bereikt, deze vrouwen kunnen op eigen benen staan: Ze zijn zelfstandig en zelfredzaam door met het opstarten van een kleine onderneming in hun levensonderhoud te voorzien. Zij blijven wel onder begeleiding van Mwasi Makasi en worden ingezet worden om ander vrouwen (nieuwkomers) op te leiden en te coachen. Een nieuwe group van 4 vrouwen (met in totaal 11 kinderen) is onder begeleiding van onze dappere Godo gestart.