Onze projecten

Onze projecten

In 2000 hebben de Verenigde Naties acht Millenniumdoelstellingen geformuleerd om de wereld beter te maken. In 2015 zijn deze doelstellingen uitgebreid tot zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals, die in 2030 moeten zijn gerealiseerd.

Mwasi Makasi is een van de kleine initiatieven die deze doelstellingen ondersteunt, met name op het gebied van armoedebestrijding, voedselzekerheid, gezondheid, onderwijs en gelijkheid.

Mwasi Makasi projecten Congo

Landbouw

Mwasi Makasi geeft hulp in de vorm van gereedschap, zaden en begeleiding door een agronoom aan alleenstaande moeders. Einddoel is gezinnen voorzien van voedsel, inkomen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien met het verbouwen en verkopen van gewassen.

Onderwijs

Onderwijs geeft kinderen kansen op een betere toekomst.
In Congo gaan acht op de tien kinderen niet naar school. Voor € 150 kan een kind een heel jaar naar school. Mwasi Makasi kan niet alle kinderen van Congo helpen. Mwasi Makasi kan met uw steun wel een schooltje met twee lokalen en met sanitair bouwen.

Mwasi Makasi computers

Welzijn

In samenwerking met RECAL (Rassemblement des Enfants du Camp Livulu) heeft Mwasi Makasi twee gezondheid- /welzijnsprojecten opgezet. Centre de Santé Elimo Santu en het gehandicaptencentrum Kikesa waarbij Mwasi Makasi 5% van hun budget bijdraagt om de twee centrums te voorzien van basisbenodigdheden. Mwasi Makasi vraagt uw bijdrage om de twee projecten te ondersteunen.

WIST U DAT?

Er is slechts €100,- nodig om 1 vrouw te voorzien van zaden om het land te verbouwen? En er met €150,- een kind een heel jaar kan studeren?