Onderwijs projecten

Onderwijs

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”, -Nelson Mandela

Onderwijs geeft kinderen kansen op een betere toekomst.
In Congo gaan acht op de tien kinderen niet naar school. Voor € 200 kan een kind een heel jaar naar school. Mwasi Makasi kan niet alle kinderen van Congo helpen. Mwasi Makasi kan met uw steun wel een schooltje met twee lokalen en met sanitair bouwen. 

Het idee achter de ‘zondagschool’ is kinderen van zes tot twaalf jaar de mogelijkheid geven om te leren lezen en schrijven. Voor de beste en gemotiveerdste kinderen regelt Mwasi Makasi kinderen regulier onderwijs. Dankzij onze donateurs gaan op dit moment twaalf kinderen voor naar school: schoolgeld wordt door Mwasi Makasi betaald!

WIST U DAT?

Er is slechts €100,- nodig om 1 vrouw te voorzien van zaden om het land te verbouwen? En er met €150,- een kind een heel jaar kan studeren?