Onderwijs projecten

Onderwijs

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”, -Nelson Mandela

NIEUW ONDERWIJSPROJECT: EP Kongo Nord (basisschool)

Onderwijs geeft kinderen kansen op een betere toekomst.
In Congo gaan acht op de tien kinderen niet naar school. Voor € 200 kan een kind een heel jaar naar school. Mwasi Makasi kan niet alle kinderen van Congo helpen. Mwasi Makasi kan met uw steun wel EP Kongo Nord (her)bouwen. Zodoende de onderwijsomstandigheden van 243 scholieren verbeteren en hun toekomstperspectieven vergroten. Door het (her)bouwen van het schoolgebouw en opzetten van een opleidingscentrum met als doel voortgang voor leerlingen na verlaten school, een toekomstperspectief bieden door opleiding timmeren of textiele werkvormen. Hiermee kunnen vooral meisjes zelfrespect krijgen; kans op armoede, ziekte en ongewenste tienerzwangerschappen verkleinen.

 Dankzij onze donateurs gaan op dit moment twaalf meisjes naar school: het schoolgeld wordt door Mwasi Makasi betaald!

WIST U DAT?

Er is slechts €100,- nodig om 1 vrouw te voorzien van zaden om het land te verbouwen? En er met €150,- een kind een heel jaar kan studeren?