Landbouw projecten

Landbouw

Mwasi Makasi geeft hulp in de vorm van gereedschap, zaden en begeleiding door een agronoom aan alleenstaande moeders. Einddoel is gezinnen voorzien van voedsel, inkomen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien met het verbouwen en verkopen van gewassen.

Voor € 50 kan Mwasi Makasi twee vrouwen van zaden voorzien om het land te verbouwen. Op dit moment lopen er twee landbouwprojecten waar acht moeders aan deelnemen. De vrouwen verbouwen maniok en bitekuteku. Het zijn de twee basisproducten van de Congolese keuken. Maniok(fufu) is een wortel, ook wel bekend als cassave. Van Maniok wordt puree gemaakt en is de basis van elke maaltijd. Bitekuteku lijkt op spinazie en wordt gekookt gegeten.

WIST U DAT?

Er is slechts €100,- nodig om 1 vrouw te voorzien van zaden om het land te verbouwen? En er met €150,- een kind een heel jaar kan studeren?