Van typekamer naar computerklas

SintLucas heeft 20 all-in-one desktops, 5 jaar oud, geschonken aan Mwasi Makasi.

Deze computers komen ten goede aan het Mwasi Makasi onderwijsproject in Congo/Kinshasa en ondersteunen middelbare schoolkinderen bij hun informatica-les.