Affiliate marketing
22 augustus, 2023 Hoop doet leven…

Langzaam maar zeker begint het project EP (basisschool) Kongo Nord vorm te krijgen. Niets kan onze sterke vrouwen tegenhouden als het gaat om het toekomstperspectief van hun kinderen. De tweede stap is nu gestart, waarbij ze vol enthousiasme bezig zijn met het fabriceren van bakstenen. Hierbij op de foto’s halen ze het benodigde water met […]

13 augustus, 2023 Werken aan een betere wereld…

Donaties en ingezamelde goederen zijn op de juiste bestemming aangekomen en met grote vreugde ontvangen door de begunstigden. Dankzij deze steun kunnen enkele verstoten vrouwen werken aan het opbouwen van een nieuwe toekomst, vol mogelijkheden en zelfvertrouwen. Deze bijdrage is een krachtige herinnering dat wanneer we samenwerken, we in staat zijn om levens te veranderen en […]

12 februari, 2023 Enza Zaden BEDANKT!

Mwasi Makasi is erg blij met de steun van Enza Zaden. Voor de 2e keer heeft Enza Zaden, Mwasi Makasi gesteund! Onze dank daarvoor. Dankzij deze steun heeft Mwasi Makasi tot nu toe 2 succesvolle landbouwprojecten kunnen realiseren. In totaal krijgen tot nu toe 36 vrouwen met in totaal 86 kinderen een gezonde maaltijd op […]

12 februari, 2023 Protestantste kerk acties

Mwasi Makasi is blij met de bijdrage van enkele protestantse Gemeenschapen. Na contact hebben deze gemeenschappen een collecte ten behoeve van Mwasi Makasi georganiseerd. Sommige hebben een oproep geplaatst voor inzameling naai- en/lock-machines, naaigaren en -benodigdheden. Of zij hebben Mwasi Makasi een podium aangeboden voor een presentatie. In enkele gevallen boden zij Mwasi Makasi ruimte […]

12 februari, 2023 Stand van zaken project Mbenseke:

Stand van Zaken Mbenseke: september 2022 ronden in dit project 10 vrouwen met in totaal 31 kinderen hun opleiding af. Mwasi Makasi heeft hier weer haar doel bereikt, deze vrouwen kunnen op eigen benen staan: Ze zijn zelfstandig en zelfredzaam door met het opstarten van een kleine onderneming in hun levensonderhoud te voorzien. Zij blijven […]

12 februari, 2023 Hoe is het met de laptops en Dell 3in1 computers)?

Mwasi Makasi kreeg devices van de SintLucas Vakschool. Deze zijn in 2019 opnieuw geformatteerd, voorzien van open source software (Ubuntu), verpakt en verscheept naar DRC. Uiteindelijke bestemming was Instituut du Mont-Amba, een middelbare school aan de rand van de hoofdstad Kinshasa. Zo kunnen de leerlingen van alle klassen computerles krijgen. Na enige tijd kreeg Mwasi […]

3 april, 2022 Mwasi Makasi winkel via @mwasimakasi_roskis

Volg ons op https://www.instagram.com/mwasimakasi_roskis/ voor Mwasi Makasi producten

23 maart, 2021 Gezocht (on)gebruikte elektrische/hand naaimachines!

Doe mee aan de Mwasi Makasi naaimachine-actie ten bate van Kikesa.  Kikesa is een onderwijsinstelling (semi-internaat) voor kansarme meisjes met lichamelijke beperking. Doel van de actie is: meisjes na hun opleiding tot kleermaakster naar huis met een naaimachine om een eigen atelier (onderneming) te beginnen laten gaan.

23 maart, 2021 Laptops voor scholieren in Congo

Gebruikte laptops van SintLucas zijn tot leven gewekt en krijgen in Congo een tweede leven. Hiermee kunnen middelbare scholieren zich verder ontwikkelen in de automatisering en nieuwe kansen creëren voor hun toekomst.SintLucas, bedankt!

20 september, 2020 Van typekamer naar computerklas

SintLucas heeft 20 all-in-one desktops, 5 jaar oud, geschonken aan Mwasi Makasi.